• 1/3
    Kyo-ki no Sakura Hoodie | 名 / NA
  • 2/3
    Kyo-ki no Sakura Hoodie | 名 / NA
  • 3/3
    Kyo-ki no Sakura Hoodie

Kyo-ki no Sakura Hoodie

¥7,500
Size Guide

Female model(Height 160cm):M
Male model(Height 173cm):M
Size Guide Pages

Details
  • 100% Cotton
Shopping Guide